Głównej zawartości

EX LIBRIS

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie już ma ex libris,

wykonany przez Pana Marcina Bondarowicza - artystę,

laureata licznych prestiżowych międzynarodowych konkursów.

Uroczysta prezentacja nastąpiła w dzień jubileuszu 70-lecia Biblioteki.

 exlibris

 

 

O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie z filiami bibliotecznymi (Kałkowie, Radkowicach, Starym Bostowie i  Tarczku,) to nowoczesna i przyjazna instytucja kultury integrująca mieszkańców. Rozwija zainteresowania różnych grup wiekowych, prowadzi szeroką współprace z partnerami lokalnymi. Gromadzi i dokumentuje wiedzę o regionie.

Historia GBP w Pawłowie

      Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie działa już od 1947 roku. Biblioteka mieściła się                            w małym pokoju przy Gminnej Radzie Narodowej. Mimo wielu trudności w końcu 1948 roku                             w bibliotece zarejestrowano 226 woluminów.
            W 1954 roku nastąpiła zmiana podziału administracyjnego kraju. W miejsce  2 997 gmin wiejskich utworzono 8 700 gromad. W wyniku tego Gminne Biblioteki Publiczne zmieniają nazwę             na Gromadzkie Biblioteki Publiczne.
            W 1973 roku po zmianach w strukturze kraju w miejsce Gromadzkich Rad Narodowych powstały ponownie Urzędy Gmin. W latach 1973 - 1990 istniały następujące filie biblioteczne:                       w Chybicach, Kałkowie, Krajkowie, Jadownikach, Radkowicach, Rzepinie,  i Tarczku                                     wraz z 21 punktami bibliotecznymi.
            Do lipca 1988 r. biblioteka mieściła się w domach  prywatnych w centrum  Pawłowa, potem  została przeniesiona na jego obrzeża.  Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej była Pani Barbara Kowalska.
W październiku 1990 r. Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do drewnianego budynku  po Urzędzie Gminy w centrum Pawłowa. Do użytku biblioteki oddano cały budynek o powierzchni użytkowej 150 m². Oficjalne otwarcie biblioteki miało miejsce  8 stycznia 1991 r. Znajdowało się tam 8 pomieszczeń: czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, dział opracowań                 i prac technicznych. W dwóch pomieszczeniach znajdował się magazyn książek zlikwidowanych dwóch filii bibliotecznych: w Jadownikach  i Rzepinie.  Największa sala przeznaczona była na świetlicę, w której były organizowane imprezy biblioteczne.
            Od 1 października 1991r. Pani Barbara Kowalska kier. GBP przeszła  na emeryturę,                     a stanowisko to objęła pani mgr Teresa Sobczak, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
W 1991 r. sieć Bibliotek Publicznych Gminy Pawłów tworzyły:
    * Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie - 2 pracowników
    * Filia GBP w Chybicach - 1 pracownik,
    * Filia GBP w Kałkowie - 1 pracownik,
    * Filia GBP w Tarczku - 1 pracownik,
    * Filia GBP w Radkowicach - 1 pracownik.

ob1
     Budynek biblioteki w tle


            10 kwietnia1992 r. rozpoczęła działalność wypożyczalnia kaset video. Zakupiono 60 kaset: były to filmy dla dzieci i dorosłych tj. przygodowe, sensacyjne, fantastyczne, komedie, melodramaty i kreskówki dla dzieci. Działalność wypożyczalni zakończono w 2004 r.   

           W październiku 1996 r. rozpoczęto przygotowania do budowy nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. W 1997 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie obchodziła 50-lecie swojego powstania. W związku z tym, że budowany był nowy budynek obchody tej rocznicy przeniesiono na rok następny. I tak 15 lutego 1998 r.,                              w niedzielę nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku o nazwie Gminny Ośrodek Kultury,                        w którym swoją siedzibę ma  Gminna Biblioteka Publiczna. Powierzchnia przeznaczona na działalność to 125 m2 , z czego czytelnia i wypożyczalnia stanowi 99 m2.

 ob2

 

Nowa siedziba Biblioteki

 ob3

 

Wypożyczalnia

ob4 

 

Wypożyczalnia kaset video

Od 1 stycznia 2004 r. w GBP w Pawłowie rozpoczęło działalność Gminne Centrum Informacji. Środki te (36 000,00 zł)  pozyskano  z Ministerstwa Gospodarki i Pracy Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca..
     
Swoją działalność GCI w Pawłowie rozpoczęło od wyszkolenia wszystkich pracowników Centrum (pracowników biblioteki), w posługiwaniu się komputerem, aby w sposób efektywny mogli pomagać klientom GCI tj. absolwentom szkół, osobom poszukującym pracy (pisanie dokumentów aplikacyjnych, podstawowej obsługi komputera itp.).
      Do prawidłowego funkcjonowanie GCI w Pawłowie zakupiono  sprzęty: 8 komputerów, skaner,            2 drukarki, nagrywarka, 2 głośniki, 7 zestawów słuchawkowych, projektor multimedialny,  kserokopiarka, 2 telefony, w tym jeden z faxem, bindownica.

ob5

 

Pierwsze komputery w Bibliotece

Wioska Internetowa

Gminna biblioteka Publiczna w Pawłowie w 2009 r. wzięła udział w projekcie Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich, z którego pozyskała nieodpłatnie 11 komputerów ze specjalistycznym  oprogramowaniem i biurkami, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, monitor na ścianę,  fax,  itp. Głównym założeniem projektu było  wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia metodą                        e-learningową.

W GBP aktualnie pracują 4 bibliotekarki (po ¾ etatu), księgowa (½ etatu) i pracownik gospodarczy (½ etatu)
Księgozbiór zgromadzony w Gminnej Bibliotece Publicznej i filiach bibliotecznych liczy ponad 39 tys. woluminów., w tym w GBP w Pawłowie jest ponad 12 tys. woluminów, filie ogółem - 27 tys. woluminów
.
            W bibliotekach książki wypożycza rocznie średnio 11% mieszkańców gminy .
GBP gromadzi, wypożycza i udostępnia wydawnictwa w formie książek i audiobooków z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (polskiej i obcej), literatury pięknej dla dzieci i młodzieży                               oraz literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Informacja o zbiorach dostępna jest poprzez katalog: Mak+
   
Czasopisma i gry planszowe
W czytelni można skorzystać przede wszystkim z czasopism prenumerowanych przez bibliotekę                         oraz z księgozbioru podręcznego tj. encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, atlasy, przewodniki turystyczne, informatory, itp. Poprzez wolny dostęp do półek czytelnik sam może sobie wybrać interesującą go książkę.

              Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie wraz z Filiami Bibliotecznymi organizują imprezy biblioteczne np. spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, wycieczki do biblioteki ze szkół z terenu gminy zajęcia z dziećmi w czasie ferii i wakacji.
               Cyklicznie obchodzone są m.in. urodziny bohaterów książek dla dzieci (urodziny Kubusia Puchatka), Cała Polska Czyta Dzieciom czy Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza.

                 Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania Gminnej Biblioteki Publicznej                               w Pawłowie oraz filii bibliotecznych w Radkowicach (budynek szkoły podstawowej), Starym Bostowie (budynek szkoły podstawowej)  i  Tarczku.