Głównej zawartości

Rozpoczęcie procesu o nadanie Patrona Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowie.

9 maja 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowie spotkał się Zespół koordynujący działania mające na celu wybór jej patrona.  

W skład Zespołu weszli:

 1. Stanisława Pepaś – Prezes Klubu Seniora w Pawłowie
 2. Jerzy Kaczor – przedstawiciel DKK i Klubu Seniora
 3. Wiesława Rutkowska – nauczycielka PSP w Rzepinie
 4. Dorota Mandziak – nauczycielka PSP w Pawłowie
 5. Katarzyna Sikora – bibliotekarka GBP
 1. Krzysztof Charemski – sekretarz UG w Pawłowie
 2. Alicja Imiołek – dyr. GOKSiR
 3. Bogusław Sitek – przyjaciel Biblioteki
 4. Teresa Sobczak – dyr. GBP

Poprzez nadanie imienia Biblioteka:

 1. uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych bibliotek,
 2. pokaże osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 3. pozyska do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 4. oprze swoje działania na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona,      
 5. wzbogaci swoją obrzędowość związaną z patronem.

Dyr. GBP zaproponowała 2 postaci związane z regionem gminy Pawłów, tj. :

 1. Michał Basa –  polski żołnierz AK i BCh, działacz społeczny, pisarz i poeta ludowy
 2. Jan Koprowski – pochodzący z Pokrzywnicy, pisarz, publicysta, krytyk i tłumacz

Postać Michała Basy w bardzo ciekawy i szczegółowy sposób przedstawiła pani Wiesława Rutkowska nauczycielka PSP w Rzepinie, miłośniczka jego twórczości                                  i działalności, którą opisała w swojej pracy dyplomowej pt. „Michał Basa w swoim środowisku jako społecznik, gospodarz i poeta”.

Michał Basa urodził się 04. 09. 1912r. w Tarczku i dorastał w czternastoosobowej rodzinie. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Bodzentynie. Po skończeniu szkoły pracował    z ojcem w rodzinnym gospodarstwie i bardzo aktywnie udzielał się społecznie.

Po wybuchu wojny pod pseudonimem „Mściciel” wstąpił do oddziału AK, dowodzonego przez Jana Piwnika ps. „Ponury”. Brał czynny udział w 58 akcjach bojowych: obławy, napady na pociągi, zasadzki , bitwy, zrzuty. Z najważniejszych akcji w swoich zapiskach wymienia rozbrojenie na lotnisku w Masłowie 20-to osobowego oddziału niemieckiego. Za ten czyn został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Działalność wojenną opisał w książce „Opowiadania partyzanta”

Chciał zrobić w życiu jak najwięcej dobrego dla społeczeństwa i dlatego brakowało mu czasu dla rodziny. Założył kółko rolnicze w Tarczku, część swojego domu przeznaczył               na świetlicę środowiskową, w której organizował konkursy recytatorskie i w której działał utworzony przez niego amatorski zespół teatralny. Zespół ten wystawiał m.in. sztuki autorstwa Michała Basy: „Przez karczmę do nędzy”, „ Z tej niedoli rodzi się poświęcenie”, „Nowomodna choroba”, „Szumiał dębowy las” i inne. Organizował spotkania z ciekawymi ludźmi. Kontaktował się z Mirą Ziemińską Sygietyńską, która odwiedziła go w jego rodzinnym domu, Melchiorem Wańkowiczem, Barbarą Wachowicz czy Wandą Pomianowską, która czytając jego utwory, porównywała go do Adama Mickiewicza. Chciał ocalić od zapomnienia gwarę świętokrzyską, tradycje, zwyczaje i pieśni ludowe.

W spotkaniu uczestniczyli – jego syn Jan z żoną Leokadią oraz córki - Wiesława Bernacka i   Mirosława Gulba. Dowiedzieliśmy się od nich wiele ciekawych szczegółów z życia pana Michała Basy, m.in., że jego częstym powiedzeniem było „jom bogoc”. Można wnioskować, że w ten sposób wyrażał swą radość ze wszystkiego co udało mu się osiągnąć  i z każdego człowieka napotkanego na swojej drodze życia.

Bardzo wyczerpująco i ciekawie pani Dorota Mandziak – nauczycielka  PSP w Pawłowie przedstawiła drugą postać kandydująca na patrona Biblioteki –  Jana Koprowskiego.

Jan Koprowski urodził się 10. 02. 1918r. również na ziemi świętokrzyskiej w Pokrzywnicy. Przed II wojną światową współpracował z miesięcznikiem „Okolica Poetów”. W czasie wojny przebywał na tymczasowych robotach w Niemczech. Po wyzwoleniu wydawał tam tygodnik „Na obczyźnie” oraz własne wiersze. Prowadził też zespół teatralny. Po powrocie do Polski mieszkał na Dolnym Śląsku, w Łodzi i Warszawie. W latach 1953-1964 był kierownikiem Teatru Nowego, redaktorem czasopism „Łódź Literacka”, „Kronika”, „Odgłosy”, „Literatura”. Znamy go też jako pisarza, tłumacza języka niemieckiego, krytyka literackiego.

Po zapoznaniu się z obiema postaciami, Zespół koordynujący jednogłośnie opowiedział i się za tym, aby to Michał Basa stał się patronem Gminnej Biblioteki                            w Pawłowie.

patron1 

patron2 

patron3

patron4

patron5

patron6

Pierwszy egzemplarz książki przyszłego patrona Biblioteki

Pani Wiesława Bernacka przekazuje na ręce Teresy Sobczak dyrektora Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowie książkę swojego ojca Michała Basy "Opowiadania partyzanta" z dedykacją od Rodziny Basów.

Książkę wydała rodzina Basów na podstawie rękopisów autora. Tekst opracował wnuk Adam Basa, który również utworzył stronę internetową poświęconą życiu i twórczości swojego dziadka http://www.michal-basa.pl/ - są tu pełne teksty w wersji elektronicznej.

patron10

patron11 

patron12