Głównej zawartości

   logo bibl        bibl woj      libra


W ramach upowszechniania czytelnictwa Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Wydawnictwem Naukowym  PWN oferuje czytelnikom  książki dostępne  w bazie IBUK LIBRA.

           Warunkiem korzystania z bazy IBUK LIBRA jest posiadanie ważnego kodu PIN wydanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowie, dzięki któremu po zarejestrowaniu się na www.libra.ibuk.pl można czytać wybrane książki bez ograniczeń    i w dowolnym czasie.

 ibuk1