Głównej zawartości

Filia  Radkowice zlikwidowana

z dniem 31.12.2020 r.


 

 

RADKOWICE 

Początek bibliotece publicznej w Radkowicach dała p. doc. Wanda Pomianowska, która w domu swoich  rodziców  zorganizowała pierwszą wypożyczalnię  książek. 

Księgozbiór liczył  kilkanaście książek. Aby kupować  nowe książki i papier do obkładania ustalone były składki członkowskie od wszystkich czytelników w wysokości 20 groszy miesięcznie. II wojna światowa przerwała działalność biblioteki.

Dopiero ok. 10 lat po wojnie została zorganizowana biblioteka która istnieje do dziś. Pierwszym bibliotekarzem był mieszkaniec Radkowic pan Józef Grzesik. Po jego śmierci biblioteką zajmował się jego syn, potem córka. W 1965 r. księgozbiór liczył 805 wol. a w 1975 r.  już 3 442 wol. i ciągle wzrastał aby w 1997 r. osiągnąć najwyższy poziom -  7 662 wol.

Kilka razy zmieniała się lokalizacja biblioteki.

1975 r. zajmuje  lokal w  budynku prywatnym o pow. 23 m2 a  pracownikiem jest pani Jadwiga Kaczmarczyk. W tym czasie biblioteka  miała 2 punkty biblioteczne i ponad  300 czytelników.

1980 r. – zajmuje lokal w budynku prywatnym o pow. 40 m2  a bibliotekarką jest pani Bogusława Gała.

1990 r. księgozbiór przeniesiony do  w budynku państwowego tzw. „agronomówki” i zajmuje lokal o pow. 30 m2, gdzie brak jest łazienki, wody, ogrzewanie to piec kaflowy, który nie jest w stanie ogrzać pomieszczenia. Ściany nie ocieplone a okna stare i nieszczelne, instalacja elektryczna jest nie wymieniana od czasu budowy i stwarza zagrożenie dla pracownika. Bibliotekarką jest pani Jolanta Ożdżyńska,  a od  1 listopada 1997 r.  pani  Katarzyna Sikora, która pracuje do dziś na ¾ etatu.

Radkowice 1

Radkowice 2

Radkowice 3

Radkowice 4

Radkowice 5

Radkowice 6

Radkowice 7

Radkowice 8

2011 r. gmina zaplanowała remont i niewielką rozbudowę, w tym podłączenie wody i kanalizacji celem utworzenia łazienki dla pracownika i czytelników. Jednak z tego zrezygnowano i bibliotekę przeniesiono do lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach do pomieszczenia o pow. 36 m2 do wspólnego użytkowania z biblioteką szkolną. Księgozbiór oraz miejsce dla bibliotekarki zajmuje powierzchnię 12 m2 . Przed przenoszeniem księgozbioru należało go dokładnie przejrzeć i zrobić selekcję (1679 wol.), gdyż nie można je było w całości zmieścić w przeznaczonym miejscu.

radk1

radk2

radk4

radk5

radk6

Józef Grzesik  - pierwszy bibliotekarz w Filii Radkowice

Obraz