Głównej zawartości

bost 

Chybice  -  Grabków  -  Stary Bostów

Biblioteka Publiczna w Chybicach została zorganizowana w 1947 roku. Trudno dokładnie ustalić kto był kierownikiem, jaki był stan księgozbioru i czytelnictwa w pierwszych latach  po założeniu biblioteki aż do 1960 r. 

W 1960 roku biblioteka mieściła się w miejscowej szkole podstawowej a kierowniczką  była pani Krystyna Mularska.

W 1964 r. z powodu powiększającego się księgozbioru bibliotekę przeniesiono   do Ambrożowa  i kierowniczka została pani Jadwiga Rychter. Od 1 lipca 1966 r. obowiązki kierownika powierzono pani Kazimierze Stępień.

W październiku 1967 r. nastąpiły zmiany w działalności biblioteki – przeniesiono ją do lokalu dwuizbowego. Kierowniczką została pani Anna Fałek i obowiązki te pełniła do momentu odejścia   na emeryturę czyli do 1995 r. Wówczas biblioteka posiadała 4 punkty biblioteczne tj. w: Bostowie Nowym, Nieczulicach, Pokrzywnicy i Wieloborowicach, które zlikwidowano  w 1990 roku.  

W 1996 roku pracę w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej rozpoczęła Marta Kalisz.

 Przez kolejne lata biblioteka zmieniała swoją siedzibę.  W 1996 przeniesiona  do drewnianego  budynku  obok  Szkoły Podstawowej w Chybicach i zajmowała pomieszczenia wspólnie z biblioteką szkolną. W lutym 2004 r. budynek uległ zniszczeniu przez pożar. Księgozbiór nie ucierpiał i został przeniesiony do magazynu Urzędu Gminy  w Pawłowie, gdzie przeleżał ok. 8 miesięcy.

Jesienią 2004 roku Filia wznowiła pracę w Szkole Podstawowej w Grabkowie,                             gdzie zajmowała 2 pomieszczenia na poddaszu, które były widne i funkcjonalne.

 Grabkw 4

Grabkw 5

Grabkw 6

Grabkw 9

Grabkw 10

2009 rok to znowu zmiana miejsca biblioteki. Księgozbiór został przeniesiony do Zespołu Szkół w Chybicach i zajmował dwa małe pomieszczenia usytuowane w różnych miejscach szkoły.

 IMG 0004

IMG 0005

IMG 0007

IMG 0012

IMG 0015

IMG 0051

IMG 0016

IMG 0052

IMG 0057

Od 4.09.2013  Biblioteka rozpoczyna pracę w nowym miejscu i zajmuje jedno pomieszczenie na piętrze (była klasa) w Szkole Podstawowej  w Starym Bostowie.

Widok z okna biblioteki

IMG 0219

IMG 0220

IMG 0263

Biblioteka

IMG 0231

IMG 0237

IMG 0239

IMG 0239

IMG 0240IMG 0256IMG 0280

Bibliotekarka mgr Marta Kalisz pracuje na ¾ etatu.