Drukuj
Odsłony: 4575

logoZwiązek kombatantów RP i byłych więźnów politycznych

Z historii Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pawłowie.

Koło ZBOWiD w Pawłowie powstało w 1967 r. Było to Koło terenowe. Pierwszy zarząd tworzyli: prezes Jan Gulba, wiceprezes Czesław Adamski, sekretarz Stanisław Cieciura i skarbnik Jan Jasztal. Koło składało się z żołnierzy wojny obronnej 1939, AK, BCh, AL, żołnierzy biorących udział w akcji „Wisła”, walczących z bandami UPA oraz walczących na Zachodzie.

W 1975 roku połączono Koła Radkowice i Pawłów i powstało Gminne Koło ZBOWiD Pawłów. Wówczas liczyło 343 członków, a zarząd tworzyli: Józef Palacz – prezes, Władysław Filipczak – sekretarz, Ludwik Śledziowski – skarbnik.

W 1976 roku został ufundowany sztandar ZBOWiD, który służył do reprezentowania na uroczystościach państwowych czy na pogrzebach. Mimo, że władze komunistyczne nie pozwalały wprowadzać sztandaru do kościoła to wbrew tym zarządzeniom sztandar zawsze uczestniczył w uroczystościach kościelnych.

Przez lata zmieniały się władze Koła:

W 1990 roku ZBOWiD przekształcono w Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

W 1993 został ufundowany nowy sztandar Gminnego Koła ZKRPiBWP w Pawłowie, który został poświęcony 3 maja 1993 r. w kościele pw św. Jana Chrzciciela w Pawłowie przez ks. proboszcza Jana Gogacza.

Poczet sztandarowy uczestniczył w powiatowych i gminnych uroczystościach państwowych, kościelnych i pogrzebach kombatantów.

15 sierpnia 1999 r. odsłonięto tablicę wewnątrz budynku w Gminnego Ośrodka Kultury: „ŻOŁNIERZOM WOJNY OBRONNEJ 1939 ROKU, ŻOŁNIERZOM AK, BCH, AL, ŻOŁNIERZOM WALCZĄCYM NA WSCHODZIE I ZACHODZIE” ufundowaną przez Koło Gminne w Pawłowie.

Władze w poszczególnych latach:

W wyniku postępującego wieku i w dużej mierze odchodzących na wieczny spoczynek członków zwyczajnych i podopiecznych oraz wobec niemożności wyboru władz Koła, Gminne Koło ZKRPiBWP nr 99 w Pawłowie na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym 23 lipca 2017 r. przekształcono z dniem 1 stycznia 2018 r. w Grupę Związkową, której przewodniczącą została Teresa Sobczak jako członek wspomagający.

Sztandar, znajduje się w specjalnej gablocie w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Michała Basy w Pawłowie, a w uroczystościach w asyście pocztu idzie młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie.

komb1

Poświęcenie sztandaru 3 maja 1993 r.

komb2

Święto ludowe 

komb3

Święto ludowe 

komb4

Spotkanie z młodzieżą w jednej ze  szkół podstawowych na terenie gminy 

1

Dożynki w Kałkowie 1996 rok

 

DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO 15.08.2006   wręczenie odznaczeń    Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

15 sierpnia 2006 1

Odznaczony Mieczysław Bidziński

15 sierpnia 2006 2

Występ zespołu dziecięcego

15 sierpnia 2006 3

Kombatanci: Stanisław Kowalski, Stefan Bernacki, Edward Spadło, Mieczysław Bidziński,  Jan Jabłoński  i wicestarosta starachowicki Andrzej Maciąg

 

Dzień Wojska Polskiego 15 sierpnia 2010 r.

15 sierpnia 2010 1

Poczet sztandarowy: Mieczysław Bidziński,  Edward Spadło, Stefan Bernacki

15 sierpnia 2010 2

15 sierpnia 2010 3

11 listopada 2010 111 listopada 2010 2 

 11 listopada 2010

Edward Spado

Edward Spadło (1925 - 2011) W latach 1994 - 2011 Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Pawłowie