Głównej zawartości

Filia Tarczek

 

Adres Godziny otwarcia

Tarczek 98

27 – 225 Pawłów

tel. 041 272 27 20

poniedziałek, środa,  800- 1600

czwartek 1200 - 1600

 

Przedszkole w Bibliotece

1.03.2019r. odwiedziły bibliotekę w Tarczku dzieci z Przedszkola ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach wraz z wychowawcą i opiekunami. Była to dla nich pierwsza wizyta w bibliotece pozaszkolnej. Po krótkim zapoznaniu ich z pracą biblioteki dzieci wysłuchały opowiadań "Miodowa przygoda Barnaby" i "Chore kotki". Opowiadania stały się powodem do dyskusji na temat zwierzątek jakimi opiekują się  w domu . Wykonały tez na miejscu prace plastyczne, które znajdą się na wystawce w przedszkolu. Na zakończenie wycieczki dzieci chętnie bawiły się na świeżym powietrzu.

 34

36 

37 

38 

 

 

 

Najmłodsi czytelnicy w Bibliotece

18 października bibliotekę w Tarczku odwiedziły dzieci z przedszkola i kl. 0 ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach.

Liczna grupa 75 osób obejrzała bibliotekę i zapoznała się z zasadami korzystania  z jej zbiorów.

Atrakcją było ognisko z pieczeniem kiełbasek zorganizowane przez bibliotekarkę Jolantę Bryła.  Dzieci wraz z opiekunami w trakcie zabawy słuchały czytanych na głos opowiadań Wiesława Drabika.

Pogoda była piękna i zabawa świetna.

tar21 

tar22

tar23

 tar24

tar25

 tar26

Filia biblioteczna w Tarczku powstała ( wg istniejącej dokumentacji) w 1958 r. Mieściła się w wynajętym, jednoizbowym pomieszczeniu w miejscowości Szerzawy. Swój rozkwit zawdzięcza p. Barbarze Kowalskiej, która od 1975 r. rozpoczęła w niej pracę.       Przeniesiono ja wtedy do nowego lokalu , również w Szerzawach, i wzbogacono o nowy księgozbiór.
1 listopada 1975 r. bibliotekę przeniesiono do Tarczku do domu prywatnego  p. Piotra Dąbka. Połączone zostały wtedy filie biblioteki - ze Świętomarzy i z Brzezia. 

W Świętomarzy istniała od 1946 r. Była to najstarsza biblioteka na tym terenie. Działało przy niej 7 punktów bibliotecznych, z czego później utworzone zostały dwie biblioteki - w Brzeziu  i w Grabkowie. W dniu połączenia bibliotek księgozbiór biblioteki w Świętomarzy liczył 6200 , a w Brzeziu 5400 woluminów. Wtedy w bibliotece pracowały dwie panie - Anna Wójcik  i Barbara Kowalska, która od 1976 r. awansowała na kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie. 
1 listopada 1976 r. księgozbiór biblioteka w Tarczku rozpoczyna kolejną "wędrówkę"    po miejscowości -  na 2 lata do domu prywatnego p. Lecha Czernikiewicza, następnie latem 1978 r. również do prywatnego domu do p. Anny i Czesława Ulińskich,  aby w końcu   w wakacje 1979 r. znaleźć stałe miejsce w budynku po byłym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Od jesieni 1994 r. po przejściu na emeryturę p. Anny Wójcik  pracownikiem biblioteki jest p. mgr Jolanta Bryła.
W 2008 r. biblioteka przechodzi gruntowny remont, zostaje wyposażona w nowe regały   i meble biblioteczne.   Organizuje różne spotkania biblioteczne, szczególnie dla dzieci współpracując  ze Zespołem Szkół w Szerzawach. W 2010 biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek, w związku z czym została wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,   z którego czytelnicy i użytkownicy korzystają nieodpłatnie.

Na koniec 2016 r. księgozbiór liczył 6,6 tys. wol. i zarejestrowano 226 czytelników.        

Przed remontem.

tar2

tar3

tar4

tar5

tar6

 Po remoncie.

tar7 

 tar8

tar9

tar10 

tar11